tisdag 7 februari 2012

Det finns en skönhet


Det finns en skönhet i det oklara,
i det oskarpa, i det osäkra,
det finns plats för möjligheter då -
det är det som är det sköna med det oskarpa,
med det osäkra,
att det finns rum för nya tankar -
det kan uppstå något nytt då.


torsdag 12 januari 2012

FokuseraSkärpa till sig

Är det suddiga alltid otydligt?
är det tydliga alltid självklart?
är det självklara alltid tydligt?

Gokarna Beach den 8 januari 2012


Oklart


Oklart

Är allt som är otydligt oklart?
eller kan man bli klarsynt
av det oklara?
Kan man till och med se klarare
när det otydliga är synligt?


Gokarna den 8 januari 2012


måndag 18 april 2011

fredag 25 februari 2011

En känsla
En känsla

En känsla dyker upp,
stannar kvar,
blir till en bild.

- Kovalam, Indien den 25 feb 2011 -

torsdag 24 februari 2011

På min väg idag mötte jag kärlek
En kär  lek

På min väg idag mötte jag ett träd fullt av dockor -
en önskan om lek -
ett hopp om kär  lek.
Trädet var stort, högt,
det föll stora vackra blommor ner -
som från himmelen.
En kvinna tog upp en av blommorna,
höll fram den till mig,
visade fram dess inre.
En kär  lek,
kärlek.

- Templet i Varkala den 2 feb 2011 - 

- Li`la betyder gudomlig lek på malayalam,
språket som talas i Kerala, södra Indien.
Den gudomliga leken är en viktig del i hinduismen.