torsdag 12 januari 2012

FokuseraSkärpa till sig

Är det suddiga alltid otydligt?
är det tydliga alltid självklart?
är det självklara alltid tydligt?

Gokarna Beach den 8 januari 2012


Oklart


Oklart

Är allt som är otydligt oklart?
eller kan man bli klarsynt
av det oklara?
Kan man till och med se klarare
när det otydliga är synligt?


Gokarna den 8 januari 2012